.

Behoefte aan sportaanbod tijdens het werk bij de ABN Amro

Fijn dat je de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Ik ben al enige tijd bij de ABN als Beweegcoach en heb een rooster waarin de volgende dingen in zijn opgenomen:

- Core Fit

- Stretch en relax

- Lunchwandeling

- Hardlooptraining

Ik merk dat er weinig animo is voor de hardlooptraining dus wil hier graag wat anders in aanbieden. 


Beveiligd
Sportactiviteiten ABN Zwolle
1

Welk type sportactiviteiten zou je graag willen hebben tijdens het werk?

Kies het type sportactiviteiten waarin je geïnteresseerd bent.
2

Hoe waarschijnlijk ben je om deel te nemen aan sportactiviteiten tijdens werktijd?

Waardeer je bereidheid om deel te nemen op een schaal van 1 tot 10.
3

Wat zijn de grootste belemmeringen om deel te nemen aan sportactiviteiten tijdens het werk?

Geef in het kort aan wat je tegenhoudt om deel te nemen. (Optioneel)
4

Wat zou helpen om wel deel te nemen aan de sportactiviteiten?

5

Hoe vaak zou je willen deelnemen aan sportactiviteiten tijdens werktijd?

Geef aan met welke frequentie je zou willen deelnemen.
6

Op welk moment van de dag zou je het liefst sportactiviteiten willen hebben?

Geef aan of je de voorkeur hebt voor ochtend, middag of avond.
7

Hoe belangrijk vind je sportactiviteiten tijdens het werk voor je algehele welzijn?

Geef aan op een schaal van 1 tot 10 hoe belangrijk dit voor je is.
8

Wat motiveert je het meest om deel te nemen aan sportactiviteiten tijdens werktijd?

Geef aan wat jou motiveert om deel te nemen aan sportactiviteiten.
9

Welke sportieve doelen zou je willen bereiken door deel te nemen aan sport op het werk?

Beschrijf kort de doelen die je zou willen bereiken. (Optioneel)
10

Zou je eerder deelnemen aan individuele sportactiviteiten of groepsactiviteiten tijdens het werk?

Geef aan of je de voorkeur hebt voor individuele of groepsactiviteiten.