Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych

Drogi uczniu!

Ankieta o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zbadania sposobu korzystania i dostępności do mediów społecznościowych. Chcielibyśmy wiedzieć na ile jest to powszechne oraz czy uczniowie znają sposoby zabezpieczeń prywatności własnego wizerunku oraz wiedzą o zagrożeniach i niebezpieczeństwach występujących przy korzystaniu z Internetu.

Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.

Zespół ewaluacyjny

Czy posiadasz konto użytkownika na następujących portalach społecznościowych?
Wymagana odpowiedź

Czy posiadasz prywatne konto użytkownika na następujących portalach społecznościowych?
Wymagana odpowiedź

Jak często korzystasz z zanaczonych przez siebie w pytaniu powyżej portali?

codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu lub rzadziej
Facebook
Twiter
Instagram
Snapchat
Viber

Jakie treści i jak często umieszczasz na portalach społecznościowych?

Często
rzadko
nigdy
nie znam tego pojęcia
zdjęcia własne
zdjęcia znajomych, innych osób
komentarze oraz polubienia
nagrania video, audio
linki

Jak oceniasz własne umiejętności komputerowe?
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz własne umiejętności komputerowe w zakresie:
Wymagana odpowiedź

wysoko
średio
nisko
wyszukiwania informacji
oceny rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

Jak oceniasz umiejętności komputerowe Twoich nauczycieli w zakresie:
Wymagana odpowiedź

wysoko
średnio
nisko
wyszukiwania informacji
oceny i rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w Internecie?
Wymagana odpowiedź

Czy przestrzegasz Prawa Autorskiego korzystając z zasobów Internetu?
Wymagana odpowiedź

Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub internetu miałaś/miałeś do czynienia z następującymi zjawiskami?
Wymagana odpowiedź

często
rzadko
nigdy
nie znam tego pojęcia
przemoc
treści promujące zachowania destrukcyjne
seksting
grooming
łańcuszki szczęścia

Czy i jak często napotykasz następujące formy cyberprzemocy?
Wymagana odpowiedź

często
rzadko
nigdy
nie znam tego pojęcia
nagrywanie i rozpowszechnianie treści ośmieszających inne osoby
wulgarne poniżające treści w komunikacji interentowej
wulgarne komentarze, tzw. hejt
podszywanie się za kogoś w internecie
włamania na konta internetowe
wykluczenie z grona znajowych

Co rozumiesz poprzez pojęcie "bezpieczeństwo w Internecie" i jak to rozumiesz?

Pozostało 250 znaków

Czy korzystając z Internetu w tym z serwisów społecznościowych, podajesz swoje prawdziwe dane osobowe?

Zaznacz z których form komunikacji oraz wypowiedzi, korzystasz w świecie wirtualnym?

1
blog
fora internetowe
grupy dyskusyjne
portale społecznościowe
komunikatory internetowe

Czy wiesz w jaki sposób chronić swoje dane osobowe w Internecie?
Wymagana odpowiedź

Czy jesteś zainteresowana /y podniesieniem swoich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa internetowego?
Wymagana odpowiedź

Co chciałabyś wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci?

Pozostało 250 znaków

Czy według Ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy?
Wymagana odpowiedź

Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach dotyczących następujących kwestii:
Wymagana odpowiedź

tak
nie
cyberprzemoc
bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
prawo autorskie
ochrona danych osobowych

Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowch poruszali następujące kwestie:
Wymagana odpowiedź

tak
nie
cyberprzemoc
bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
prawo autorskie
ochrona danych osobowych

Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym Twój wychowawca podczas zajęć wychowawczych poruszał następujące kwestie:
Wymagana odpowiedź

tak
nie
cyberprzemoc
bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
prawo autorskie
ochrona danych osobowyc

Jak często korzystasz z
Wymagana odpowiedź

codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu lub rzadziej
komputera
Internetu
portali społecznościowych
komunikatorów internetowych
gier on-line

Jakich urządzeń wykorzystujesz do:
Wymagana odpowiedź

komputer
tablet
telefon
pracy
nauki
rozrywki
portali społecznościowych
komunikacji internetowej
gier on-line

Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer i Internet?
Wymagana odpowiedź

Czy Twoi rodzice insertują się tym jakie treści umieszczasz w Internecie?
Wymagana odpowiedź