.

Monitorovací zpráva KRC

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Vnímáte aktivity na zvyšování rodičovských kompetencí jako přínosné?

sem by to chtělo nějaký popis, které aktivity to jsou
2

Došlo k udržení či zvýšení kvality života rodiny na základě poskytnutí základního a odborného poradenství?

opět vysvětlit
3

Podpořily aktivity rodinu ve sladění pracovního a rodinného života?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Vnímáte aktivity na prevenci negativního chování jako přínosné?

Vyberte jednu nebo více odpovědí