Dotazník spokojnosti študentov stredných odborných škôl

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník