Návykové látky na bázi alkaloidů (kratom) a jejich zneužívání u populace dětí a mladistvých v ČR

Drazí žáci

Rád bych vás pozval k účasti na mém výzkumu, který se zaměřuje na problematiku návykových látek na bázi alkaloidů, konkrétně látky kratom, a jejich potenciální zneužívání u dětské populace v České republice. Tento dotazník mi pomůže lépe porozumět vašim znalostem, postojům a zkušenostem s těmito látkami, což umožní lépe chránit vaše zdraví a bezpečí. Vaše upřímné odpovědi jsou pro mě velmi cenné. 

Zde je lehká definice alkaloidních látek, abych vám téma více přiblížil.

Alkaloidní látky jsou chemické sloučeniny, které se nacházejí v různých rostlinách a mohou mít různé účinky na lidské tělo. Některé z těchto látek mohou být návykové, což znamená, že mohou způsobit závislost, když se po nich často sáhne. Patří mezi ně morfium, kofein, kokain, nikotin, LSD (trip), kratom


Spustit dotazník teď