.

Dotazník o kyberšikaně ve střední škole

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte zkušenost s kyberšikanou?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vaší situaci.
2

Jak byste ohodnotili svoje znalosti kyberšikany?

Ohodnoťte svoje znalosti na škále 1-10, kde 1 znamená neznalost a 10 znamená vysokou znalost.
3

Jak se dle vašeho názoru může kyberšikana projevovat na škole?

Popište, jaké formy kyberšikany by mohly postihnout žáky ve školním prostředí.
4

Jak se může na škole projevovat kyberšikana

Vyberte jednu odpověď
5

Kde se podle vás mohou žáci setkat s kyberšikanou?

Uveďte různé prostředí, kde by se kyberšikana mohla vyskytovat.
6

Víte, jak být na internetu v bezpečí?

Dejte nám svůj názor a tipy, jak se chránit před kyberšikanou a jinými hrozbami online prostředí.
7

Jaký dopad by podle vás měla mít škola na prevenci kyberšikany?

Uveďte, jak by měla škola reagovat a předcházet kyberšikaně mezi žáky.
8

Jaké by měly být důsledky pro pachatele kyberšikany?

Zvažte vhodné sankce pro osoby zapojené do kyberšikany.
9

Jak byste reagovali na to, kdybyste byli svědkem kyberšikany?

Popište, jak byste zareagovali a jak byste situaci řešili.
10

Věříte, že prevence kyberšikany je důležitá?

Dejte nám svůj názor na důležitost prevence kyberšikany.
11

Jaká opatření by měla škola přijmout pro prevenci kyberšikany?

Navrhněte konkrétní opatření, která by měla škola realizovat k prevenci kyberšikany.