.

Teambuilding 2024

 Ahoj.

Děkuji, že věnuješ čas tomuto krátkému dotazníku!

Zabezpečeno
1

Přáli byste si mít teambuilding na stejném místě i příští rok, nebo byste preferovali už změnu? Would you like to have teambuilding in the same place next year, or would you prefer a change?

Vyberte jednu odpověď
2

Jak se Vám líbila odpolední aktivita? How did you like the afternoon activity?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak se Vám líbil Pub kvíz? How did you like the Pub Quiz?

Vyberte jednu odpověď
4

Bylo pro Vás v pohodě, že jsme si pouštěli hudbu sami? Was it cool for you that we played the music ourselves?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak Vám chutnalo jídlo? How did you like the food?

Vyberte jednu odpověď
6

Byla pro vás páteční dopolední aktivita příjemnější, než loňský workshop? Líbila se Vám? Did you find the Friday morning activity more enjoyable than last year's workshop? Did you like it?

Vyberte jednu odpověď
7

Pomohl Vám teambuilding navázat kontakt s kolegy z ostatních týmů? Did the teambuilding help you to network with colleagues from other teams?

Vyberte jednu odpověď
8

Napadá Vás co příští rok změnit/zlepšit? Can you think of things to change/improve next year?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak jste byli spokojeni s organizací teambuildingu? How satisfied were you with the organization of the teambuilding? (organizoval to celé jeden člověk, zohledněte to prosím/one person organized the whole thing, please take that into account :) )

Vyberte jednu odpověď