Vplyv ekonomickej krízy na výživu a kvalitu života seniorov

       

Vážená pani, vážený pán, moje meno je Martina Vargová a študujem na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Rada by som Vás požiadala o spoluprácu pri dotazníkovom prieskume týkajúcom sa výživy seniorov a ich ekonomických možností. Získané údaje budú využité ako podklady pre spracovanie mojej diplomovej práce na tému " Vplyv ekonomickej krízy na výživu a kvalitu života seniorov". V dotazníku prosím označte pri každej otázke len jednu odpoveď. Nasledujúci dotazník je úplne anonymný, preto Vás prosím o odpovede, ktoré zodpovedajú skutočnosti.


Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.


S pozdravom,

Bc. Martina Vargová

Spustiť dotazník