Dotazník - praktický lékař

Vážené lékařky a lékaři,


Dotazník, který se k Vám dostal má za cíl zkoumat znalost nejnovějších postupů rozšířené neodkladné resuscitace u praktických lékařů.

Mé jméno je Jelečková Tereza a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru zdravotnické záchranářství na ČVUT v Praze - fakulta biomedicínského inženýrství. Data, která budou tímto anonymním dotazníkem zjištěna, zpracuji ve své bakalářské práci. Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.

Spustit dotazník teď