Mgr. Jiří Chvála, psychoterapie - Hodnotící dotazník

Dobrý den.

Protože jste v nedávné době - anebo možná už dříve v minulosti - navštívil(a) mou soukromou psychoterapeutickou praxi, rád bych Vás požádal o názor na konzultace, které v rámci naší spolupráce proběhly. Věnujte, prosím, pár okamžiků na zodpovězení několika otázek.

1 Jak jste se při konzultacích cítil(a)?
Povinná odpověď

2 Co Vám bylo (ne)příjemné?

Zbývá 1500 znaků

3 Přispěla návštěva u mne k tomu, že máte nyní nové nápady, nový pohled na svou situaci nebo nové postoje a zkušenosti?
Povinná odpověď

4 Pomohla návštěva u mne k tomu, že se Vaše situace (situace v rodině, v práci, ve vztazích) změnila k vaší větší spokojenosti?
Povinná odpověď

5 Co Vám konkrétně pomohlo? Co pomohlo nejvíce?

Zbývá 1500 znaků

6 Máte zkušenosti s jinými psychology, poradci, psychoterapeuty, podobnými odborníky?
Povinná odpověď

7 Jak Vám v porovnání s vašimi minulými zkušenostmi vyhovovala spolupráce v mé psychoterapeutické praxi?
Povinná odpověď

8 Co můžete na práci poradce-psychoterapeuta ocenit?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

9 Co chcete poradci-psychoterapeutovi vytknout?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Co a jak by podle Vás měl poradce-psychoterapeut dělat jinak?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 Za jakých okolností jste se rozhodl/a ukončit terapii, mediaci nebo poradenství? Uveďte prosím Vaše důvody a stručně vyjádřete Vaší situaci na konci spolupráce:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Děkuji za Vaše názory, kterých si jich velmi vážím a respektuji je.

Věnujte, prosím, ještě okamžik svého času a zveřejněte svůj názor nebo komentář na těchto veřejných internetových profilech:

Pro Prahu a online terapii odkudkoli:

https://g.page/Psychoterapie-Chvala/review

https://www.firmy.cz/detail/12956810-mgr-jiri-chvala-psychoterapie-praha-vinohrady.html

https://www.znamylekar.cz/pridejte-nazory/jiri-chvala

Pro Benešov:

https://www.firmy.cz/detail/12978768-mgr-jiri-chvala-psychoterapie-benesov.html

https://www.znamylekar.cz/pridejte-nazory/jiri-chvala

Mnoho nových úspěchů v osobním i profesním životě přeje Mgr. Jiří Chvála.

12 Datum a místo (město, obec) vyplnění dotazníku:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

13 Vaše jméno (dobrovolné):

Zbývá 250 znaků