.

Ankieta dotycząca technik negocjacyjnych i negocjacji w biznesie

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy preferujesz techniki negocjacyjne oparte na współpracy czy rywalizacji?

Wybierz jedną z opcji.
2

Oceń swoje doświadczenie w negocjacjach w skali od 1 do 10.

Oceń swoje doświadczenie, gdzie 1 oznacza brak doświadczenia, a 10 dużą wiedzę i umiejętności.
3

W jaki sposób przygotowujesz się do negocjacji?

Krótko opisz swoje przygotowania do negocjacji.
4

Jak reagujesz na trudne sytuacje podczas negocjacji?

Wybierz jedną z opcji.
5

Czy preferujesz negocjacje online czy tradycyjne spotkania twarzą w twarz?

Wybierz jedną z opcji.
6

Jakie są Twoje główne cele negocjacyjne?

Krótko opisz, jakie cele zazwyczaj stawiasz przed negocjacjami.
7

Czy stosujesz tzw. 'strategię win-win' podczas negocjacji?

Wybierz jedną z opcji.
8

Jak często odnosisz sukcesy w negocjacjach?

Wybierz jedną z opcji.
9

Co jest dla Ciebie najtrudniejsze podczas negocjacji?

Krótko opisz, z czym najczęściej się w nich zmierzasz.
10

Czy regularnie analizujesz swoje negocjacje pod kątem poprawy?

Wybierz jedną z opcji.