OCENA JAKOŚCI SZKOLENIA

PROSIMY O POŚWIĘCENIE KILKU MINUT I WYPEŁNIENIE TEJ ANKIETY.

Prosimy odpowiadać zgodnie z prawdą! Ankieta ma na celu poprawić jakość szkoleń :)

ZACZYNAJMY!