Startwerkbespreking

Beste collega, Alvast dank voor uw tijd voor het invullen van deze enquete. Graag willen we uw mening over de startwerkbespreking en het gebruik van de LSA's. De antwoorden worden gebruikt in een onderzoek naar de startwerkbespreking en de verbetering hiervan.

Uw antwoorden blijven anoniem.

Als u op een vraag geen antwoord weet, vul dan als antwoord neutraal in. Elk antwoord geeft informatie, die we in het onderzoek kunnen gebruiken.

Nogmaals dank voor uw tijd.

Enquête starten