Powered by

Ledenraadpleging Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

Geacht lid van het Lerend Netwerk Kwaliteit@ U.A.,


Graag nodigen wij u van harte uit om kennis te nemen van de voorgenomen bestuursbesluiten inzake de wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, evenals de voordracht van de Nieuwe Bestuurders en de beoogde Samenwerking inzake services en dienstverlening vanuit de coöperatie Kwaliteit in Huis U.A.

Middels deze enquête wil ik u (mede namens de klankbordgroep) in de gelegenheid stellen uw standpunt en stem als lid kenbaar te maken t.a.v. bovengenoemde voorgenomen bestuursbesluiten.


Alleen alle leden van de cooperatieve Kwaliteit@ U.A. gestemd hebben kunnen de voorgenomen bestuursbelsluiiten worden geffectueerd.


Monique Muselaers

Bestuursvoorzitter

Cooperatieve Kwaliteit@ U.A.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023