Postoje žiakov k technicko - materiálnemmu vybaveniu telesnej a športovej výchovy na vybraných stredných školách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník