LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

BIG Herregistratie

Enquête beëindigd.

Geacht NIA-lid,

Hierbij wil de BIG-herregistratiecommissie u graag uitnodigen voor een korte enquête om te inventariseren hoe de BIG herregistratie bij de NIA leden is verlopen en hoe we de leden die nog moeten herregistreren van support kunnen voorzien. Met uw inzichten biedt u de NIA de mogelijkheid om een evaluatie te doen van de herregistratie en om in te spelen op mogelijke problemen die ervaren zijn tijdens de procedure. Zo kunnen we mogelijk de herregistratieprocedure in de toekomst verbeteren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Doelgroep: NIA leden die zich voor 1 januari 2017 hebben laten herregistreren en NIA leden die zich nog moeten laten herregistreren.

Tijdslijnen: graag uw reactie vóór 1 maart.

1 Bent u succesvol geherregistreerd?
Vereist antwoord

2 Indien antwoord 1B of 1C gekozen: Wat is de reden van het niet hergeregistreerd zijn of uw keuze zich niet te laten herregistreren?

1500 tekens resterend

3 Indien antwoord 1D gekozen: Voor welke datum moet u zich laten herregistreren?

4 Behorende bij antwoord 1D: Wordt u door het CIBG op de hoogte gehouden van het herregistratietraject

5 Heeft u aan één van de meetings die door de NIA zijn georganiseerd deelgenomen om u te laten informeren?
Vereist antwoord

6 Heeft u gebruik gemaakt van de documenten die de BIG-herregistratiecommissie heeft aangeboden via de NIA website?
Vereist antwoord

7 Aan welke support vanuit de BIG-herregistratiecommissie heeft u behoefte?

1500 tekens resterend

De volgende vragen zijn alleen van toepassing indien u zich al heeft laten herregistreren. Indien u zich nog moet laten herregistreren, dan is de enquete hierbij voltooid.

8 Welke functietitel(s) heeft u ingevuld op uw herregistratie aanvraag? In welk vakgebied bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk)

9 Wilt u meewerken om "bewijslast" te verzamelen? Denk hierbij aan bijv. informatie op welke gronden u verwacht geherregistreerd te zijn, danwel afgewezen te zijn

10 Kunt u aangeven welke documentatie u heeft aangeleverd als "bewijsmateriaal"? (meerdere antwoorden mogelijk)

11 Welke van deze documenten heeft u door uw werkgever officieel laten ondertekenen?

12 Was uw werkgever behulpzaam in het ondertekenen van werkgeversverklaring en/of andere documenten als bewijsmateriaal?

13 Indien nee bij vraag 12: Waar bent u tegenaan gelopen in de samenwerking met uw werkgever?

1500 tekens resterend

14 Indien nee bij vraag 12: Welke informatie of toelichting had u kunnen helpen de werkgever te motiveren in het samenwerken bij herregistratie?

1500 tekens resterend

15 Heeft u problemen gehad met het invoeren van uw aanvraag via de BIG herregistratie website?

16 Hoeveel tijd heeft u in totaal besteed aan uw indiening?

17 Heeft u nog tips en/of nadere opmerkingen die u met de NIA wilt delen?

1500 tekens resterend

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête. Dit geeft ons relevante informatie over de BIG herregistratieprocedure. Uw informatie zal anoniem worden verwerkt en uw persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld. Binnenkort zullen wij de resultaten van deze enquête delen via de NIA website en/of nieuwsbrief.