.

Doplňující otázky k diplomové práci

Dobrý den, předem bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.Tento dotazník slouží jako doplňující prvek k mé diplomové práci. Často se setkávám s neadekvátním vyhodnocením ať už držení těla nebo plosky chodidla u dětí lékařem a tato diplomová práce by měla upozornit na diagnostické nedostatky a nutnost mezioborové spolupráce.


Jeden dotazník jste již vyplňovali v papírové formě, tento se skládá z části stejných nebo doplňujících otázek, které se mi naskytly v průběhu zpracování dat. 

Zabezpečeno
Informace z dotazníku budou použity do diplomové práce, NIKDE nebudou zveřejňovány jména a jiné citlivé údaje. Do diplomové práce jde vše anonymně pod číslem. Následné údaje jsou pouze pro mé zpracování podkladů ke zveřejnění.
1

Jméno dítěte

2

Zhodnotil lékař stav plosky chodidla Vašeho dítěte?

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud byla odpověď na předchozí otázku ANO, jak vyhodnotil stav plosky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Pokud zhodnocení plosky chodidla provedl lékař, o jakého lékaře se jednalo?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Nosí Vaše dítě barefoot obuv?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Nakupujete obuv ve specializované prodejně s obuví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jakou značku obuvi Vaše dítě aktuálně nosí?

8

Jaké pořizujete dítěti boty?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Nosí Vaše dítě stélky (vložky) do bot?

Vyberte jednu odpověď
10

Pokud předchozí odpověď na otázku byla ano, byla stélka (vložka) do boty zhotovená individuálně?

Vyberte jednu odpověď
11

Chodí Vaše dítě venku naboso? (V létě na zahradě, u vody...)

Vyberte jednu odpověď
12

Byl/a jste v posledních 12 měsících s dítětem u fyzioterapeuta?

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud byla odpověď na předchozí otázku ano, uveďte prosím důvod s čím k fyzioterapeutovi chodíte a jak často

14

Pokud byla předchozí odpověď na otázku ano, od koho jste dostal doporučení k návštěvě fyzioterapeuta

Vyberte jednu odpověď
15

Doporučil Vám lékař návštěvu fyzioterapeuta v období věku 6-13let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Sportuje Vaše dítě?

Vyberte jednu odpověď
17

Pokud Vaše dítě sportuje, jaké sporty dělá?

18

Pokud byla předchozí odpověď na otázku ano, kolikrát do týdne má trénink a jak dlouho trénink trvá?

Pokud Vaše dítě dělá více sportů prosím rozepište. Př.: PO+ST atletika 90min, ST plavání 60min, PÁ šachy 30min :)
Informace z dotazníku budou použity do diplomové práce, NIKDE nebudou zveřejňovány jména a jiné citlivé údaje. Do diplomové práce jde vše anonymně pod číslem. Následné údaje jsou pouze pro mé zpracování podkladů ke zveřejnění.