Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po cievnej mozgovej príhode

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník