.

DOTAZNÍK PRIESKUMU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Väčšinou z nich odpovedzte výberom jednej z uvedených možností. Pri otázkach bez výberu máte priestor na vyjadrenie svojho vlastného názoru.

Zabezpečené
1

Veková skupina:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Pohlavie:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Ktoré z nasledujúcich funkcií platformy Trader 2.0 poznáte?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ako hodnotíte svoju informovanosť o platforme Trader 2.0?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Odkiaľ získavate informácie o platforme Trader 2.0?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Aké sú hlavné dôvody, prečo by ste zvažovali prechod na obnoviteľné zdroje energie vo vašej domácnosti?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Aké prekážky vidíte pri využití platformy Trader 2.0?

8

Ako by ste hodnotili ochotu využívať platformu Trader 2.0, ak by boli odstránené hlavné prekážky?

Vyberte jednu odpoveď
9

Máte nejaké ďalšie pripomienky alebo návrhy týkajúce sa platformy Trader 2.0?

10

Aké vylepšenia by ste navrhli pre platformu Trader 2.0?