360° spätná väzba DMC

Ahojte DMCečkari/ky


Tento dotaznik slúži na to, aby sme sa podozvedali o sebe informácie, ktoré možno ani sami netušíme. Preto by sme ťa chceli poprosiť o naozaj úprimnú a konštrukutívnu spätnú väzbu.


Keďže sa na oddeleniach dostatočne poznáme, povinne, prosím, vyplň feedback pre ľudí z tvojho oddelenia. Ostatných vyplniť nemusíš, ale je to veľmi vítané aby sme sa vedeli ďalej posúvať. Môžeš vyplniť spätnú väzbu aj na seba, ako určité meradlo sebahodnotenia a introspekcie.


Do dotazníka píšeš svoje meno, avšak tvoje hodnotenie a spätnú väzbu pre každého člena uvidí len administrátor tohto dotazníku (člen HR), a ešte riaditelia konkrétnych oddelení, ktorí budú s výsledkami narábať, a samotné odpovede ku každému členovi parafrázovať, aby sa nestala situácia, že kvôli negatívnej spätnej väzbe, by sme narušili priateľské vzťahy medzi členmi/kami.


Spätná väzba má dve časti. V prvej hodnotíš člena/ku na škálach DMC vlastnosti, kde následne svoje hodnotenie zdôvodňuješ. Druhá časť pozostáva z techniky spätnej väzby Pokračuj, Prestaň a Zlepši sa. Na záver môžeš zanechať konkrétnej osobe krátky odkaz.Spustiť dotazník