Kreowanie wizerunku matki w mediach społecznościowych

Dzień dobry. Jestem studentką 3 roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawczą z terapią pedagogiczną. 

Przeprowadzam badania skierowane do kobiet na temat kreowania wizerunku matki w mediach społecznościowych.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych. Zawiera ona 15 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte.

Zależy mi na szczerych opiniach, gdyż pomoże mi to zrozumieć badany temat. Dziękuję za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz