.

Klima školy

Ahoj! Díky za pomoc při vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi velmi pomohou při mém dalším studiu. Dotazník je anonymní a vyplnění zabere jen několik minut. Děkuji!

Zabezpečeno
Klima školy
1

Jaký je tvůj gender?

Vyberte jednu odpověď
2

Navštěvuješ čtyřleté nebo víceleté gymnázium?

Vyberte jednu odpověď
3

Který ročník právě navštěvuješ?

Vyberte jednu odpověď
Klima školy
4

Jak bys celkově ohodnotil/a atmosféru na vaší škole na stupnici od 1 do 5.

Hodnoť jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
5

Cítíš se ve škole bezpečně a podporovaně?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud tvá předchozí odpověď byla ne, nebo částečně, prosím uveď důvod.

Klima školy
7

Vyberte jednu odpověď v každém řádku

Hodnoť jako ve škole (1 - nejlepší, 3 - průměrný, 5 - nejhorší)
Klima školy
8

Jak hodnotíš možnosti osobního rozvoje nabízené školou? (zájmové kroužky, workshopy, soutěže, ...)

Hodnoť jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
9

Jakých školních aktivit se účastníš?

10

Co bys uvítal, aby škola zařadila do nabízených programů/workshopů/...?

Klima školy
11

Jak hodnotíš podporu, kterou škola poskytuje při přípravě na přijímací zkoušky a další studium na vysoké škole?

Známkuj jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
12

Co konkrétně tvá škola nabízí?

13

Vnímáš to jako užitečné/nápomocné?

Klima školy
14

Jak bys ohodnotil/a dostupnost a kvalitu poradenských služeb, jako je školní psycholog nebo kariérní poradce?

Už to znáš, známkuj jako ve škole :)
15

V čem vnímáš pozitiva a v čem nedostatky vrámci poradenských služeb?

Klima školy
16

Pokud bys chtěl/a ještě něco napsat, vzkázat, tu je prostor. :)

Klima školy

Moc díky, hezký den! :)