.

Kollo period 1 2024

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Period 1 2024
1

Planeringen för perioden har varit tydlig

2

Schemat har varit tydligt

3

Vad hade chefen kunnat göra bättre?