BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Niniejszą ankietę kierujemy do Was z nadzieją, że zechcecie wyrazić

opinię na temat obecności agresji w naszej szkole. Wasze szczere

odpowiedzi pomogą nam uczynić naszą szkołę bezpieczniejszą

i przyjazną dla wszystkich. Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy jedynie o zaznaczenie płci.

Które z wymienionych sytuacji przydarzyły się Tobie w szkole w tym roku szkolnym?
Wymagana odpowiedź

Kto był sprawcą tych zdarzeń?

Do kogo zwróciłeś się o pomoc w tej sytuacji?

Oceń stan bezpieczeństwa w naszej szkole
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź