Cultuurparticipatie van doven, slechthorenden, mensen met tinnitus en mensen met TOS

Deze enquête gaat over actieve cultuurparticipatie bij mensen met een auditieve beperking, specifiek doven, slechthorenden of mensen met tinnitus of TOS.

Het Zorg Innovatie Forum en VRIJDAG willen actieve cultuurparticipatie voor deze groep mensen toegankelijker maken en zijn daarom op zoek naar uw huidige participatie, wensen en behoeften. Het gaat hierbij om actieve cultuurparticipatie, waarbij u niet alleen van een afstand waarneemt.

Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

Enquête starten