.

Feedbackenkät från anställda

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Hur nöjd är du med företaget?

Vänligen välj en av följande alternativ.
2

Vilka förändringar skulle du uppskatta i företaget?

Vänligen beskriv vilka förändringar du skulle vilja se.
3

Hur utvärderar du arbetsmiljön?

Vänligen ge en bedömning på en skala från 1 till 10.
4

Vad tycker du om ledningen på företaget?

Vänligen välj en av följande alternativ.
5

Hur upplever du kommunikationen i företaget?

Vänligen välj en av följande alternativ.
6

Vad anser du om din arbetssituation?

Vänligen beskriv din arbetssituation.
7

Har du möjlighet att påverka ditt arbete?

Vänligen välj en av följande alternativ.
8

Hur skulle du ranka företagets belöningssystem?

Vänligen ge en bedömning på en skala från 1 till 10.
9

Vilka förbättringar önskar du beträffande karriärmöjligheter?

Vänligen beskriv vilka förbättringar du önskar.
10

Vad tycker du om arbetsbelastningen?

Vänligen välj en av följande alternativ.