Rola hipoterapii w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, jestem studentką 3 roku na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Piszę pracę licencjacką pt: "Rola hipoterapii w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych"

Moim celem jest przeprowadzenie ankiety wśród rodziców/opiekunów dzieci aktywnie uczestniczących w zajęciach hipoterapii

Zapewniam, że ankieta ma charakter anonimowy i jej wyniki będą użyte wyłącznie na potrzeby mojej pracy.

Zwracam się więc do Pana/Pani z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Dziękuje za poświęcony mi czas.

Wiek wychowanka
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Płeć wychowanka
Wymagana odpowiedź

Rodzaj schorzenia
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Od jak dawna Pani/Pana wychowanek korzysta z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Jak często Pani/Pana wychowanek bierze udział w terapii?
Wymagana odpowiedź

Jakie występują utrudnienia przez które dziecko nie może częściej korzystać z terapii?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu dziecko jest chętne do udziału w terapii?
Wymagana odpowiedź

Które z wymienionych działań wychowanek wykonuje z największą satysfakcją?
Wymagana odpowiedź

Jaką zauważył/a Pan/Pani poprawę stanu wychowanka?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu terapia wpłynęła na równowagę wychowanka?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu terapia wpłynęła na poprawę napięcia mięśniowego u wychowanka?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu terapia wpłynęła na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej u wychowanka?
Wymagana odpowiedź

Po jakim czasie terapii nastała poprawa stanu dziecka?
Wymagana odpowiedź

Jak wychowanek reaguje na kontakt z koniem?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu terapia z koniem wpływa uspokajająco na dziecko?
Wymagana odpowiedź

Jak długo trwają zajęcia hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Jaki kontakt Pana/Pani wychowanek posiada z terapeutą, który prowadzi zajęcia?
Wymagana odpowiedź

Podczas zajęć terapeuta prowadzi zajęcia:
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że hipoterapia jest dobrą formą rehabilitacji?
Wymagana odpowiedź

W jakim sposób dowiedział/a się Pan/Pani o zajęciach hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Inne rodzaje rehabilitacji na jakie dziecko uczęszcza
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków