.

Onderzoek naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen JISTARC 107 ASBT

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. 

De verzamelde gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Beveiligd
logo
De uitdagingen en kansen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De onderstaande enquête bedraagt 36 vragen, waarvan een groot gedeelte meerkeuze. 


* Wat is AVG-compliance?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die is ontworpen om de privacy en bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. AVG-compliance betekent dat een organisatie maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat ze voldoet aan de regels en voorschriften van de AVG. 


* Specifieke (UAS) taken JISTARC 107 ASBT

Wanneer er verwezen wordt naar de specifieke taken van JISTARC 107 ASBT, dan wordt hierbij het volgende bedoeld: 

Toezicht (omgeving, zone of route): Hierbij dient de eenheid op een systematische manier de UAS in te zetten bij het observeren of toezichthouden op een bepaalde omgeving, zone of route. Door het gebruik van de sensoren kan informatie verzameld worden over bijvoorbeeld bijzondere gebouwen of personen.

Creëren van situationeel bewustzijn en begrip: Binnen deze taak staat het verzamelen en verwerken van informatie centraal. Dit kan gebruikt worden voor het vergroten van het begrip en bewustzijn van een commandant. De informatie moet een compleet beeld schetsen van het slagveld of operatie.

Beveiliging (omgeving, zone of route): Binnen deze taak staat het verzorgen van een beveiligingsrol centraal. Hierbij gaat het over het algemeen over een statische actor op de grond of een bepaalde omgeving, zone of route. De focus hierbij ligt op informatie over bijvoorbeeld inkomende gevaren of veranderingen.

Doelaanwijzing: JISTARC 107 ASBT moet in staat zijn om een ondersteunende rol te vervullen bij de doelaanwijzing, waarbij het gaat om het identificeren, monitoren en volgen van doelen. Bovendien moet de eenheid kunnen assisteren bij mogelijke aanvallen op deze doelen. Na een aanval kan de eenheid ingezet worden om de effectiviteit ervan te evalueren.

Verkenningen (Omgeving, zone of route): De eenheid moet in staat zijn om vijandige activiteiten te observeren, waardoor het mogelijk wordt om te begrijpen welke activiteiten de vijand onderneemt en welke middelen hiervoor worden gebruikt. Daarnaast moet de eenheid in staat zijn om opvallende terreindelen, mogelijke weersinvloeden en andere relevante informatie van bepaalde gebieden in kaart te brengen.

Bewegingsondersteuning van troepen: De eenheid moet in staat zijn om actoren op de grond te ondersteunen bij verplaatsingen, door bij te dragen aan het begrip van de situatie in de nabijheid van de actor.

1

Wat is uw rol binnen de AVG-compliance van de militaire eenheid JISTARC 107 ASBT?

Kies één of meer antwoorden
2

In hoeverre bent u doorgaans op de hoogte van de AVG-maatregelen en procedures binnen JISTARC 107 ASBT?

Beoordeel uw kennis over de AVG-maatregelen en procedures binnen de militaire eenheid. 1 ster: Zeer beperkt - Ik heb weinig tot geen kennis over AVG-compliance. 2 sterren: Beperkt - Ik heb enige kennis, maar mis veel informatie. 3 sterren: Gemiddeld - Ik heb een redelijke kennis van de AVG-compliance, maar er is ruimte voor verbetering. 4 sterren: Goed - Ik heb een goede kennis van AVG-compliance en ben op de hoogte van de belangrijkste vereisten. 5 sterren: Uitstekend - Ik heb uitgebreide kennis en expertise op het gebied van AVG-compliance en ken alle vereisten goed.
3

Heeft u zelf deelgenomen aan trainingen, met betrekking tot bewustwording of kennis omtrent de AVG?

Geef aan of u betrokken bent geweest bij AVG-trainingen.
4

Welke training heeft u gevolgd en hoe heeft u dit ervaren?

5

Welk pakket aan maatregelen zou volgens u geschikt zijn voor de eenheid?

Het is van belang dat u hierbij een gezonde mix samenstelt waarbij het voldoen aan de privacy normen en het operationele belang worden gecombineerd
6

Indien gewenst, kunt u de samenstelling van uw pakket (Vraag 5) toelichten?

7

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen bij het implementeren en uitvoeren van AVG-procedures binnen trainingsactiviteiten?

Beschrijf de obstakels die u tegenkomt bij de implementatie en uitvoering van AVG-procedures tijdens militaire trainingen.
8

Hoe kan JISTARC 107 ASBT profiteren van het opbouwen van een reputatie als organisatie die hoogwaardige gegevensbescherming toepast?

Kies één of meer antwoorden
9

Zijn er volgens u kansen voor JISTARC 107 ASBT om het bewustzijn en de training van personeel op het gebied van gegevensbescherming te verbeteren?

Heeft u hier voorbeelden van?
10

Kunt u specifieke voorbeelden geven van situaties waarin het naleven van de AVG het trainingsproces van JISTARC 107 ASBT heeft beïnvloed?

11

Welke middelen of ondersteuning zou u en uw eenheid kunnen helpen om AVG-compliance te verbeteren zonder de operationele efficiëntie te verminderen?

Kies één of meer antwoorden

Enquête maken                         

logo
De uitdagingen en kansen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Introductie voor vragen 12 t/m 17

In dit gedeelte van de enquête worden de specifieke UAS-taken weergegeven. Kunt u aangeven in hoeverre de huidige AVG-compliance een negatieve impact heeft op de trainingsmogelijkheden?

12

Bewegingsondersteuning van troepen

De eenheid moet in staat zijn om actoren op de grond te ondersteunen bij verplaatsingen, door bij te dragen aan het begrip van de situatie in de nabijheid van de actor.
13

Verkenningen (Omgeving, zone of route)

De eenheid moet in staat zijn om vijandige activiteiten te observeren, waardoor het mogelijk wordt om te begrijpen welke activiteiten de vijand onderneemt en welke middelen hiervoor worden gebruikt. Daarnaast moet de eenheid in staat zijn om opvallende terreindelen, mogelijke weersinvloeden en andere relevante informatie van bepaalde gebieden in kaart te brengen.
14

Doelaanwijzing

JISTARC 107 ASBT moet in staat zijn om een ondersteunende rol te vervullen bij de doelaanwijzing, waarbij het gaat om het identificeren, monitoren en volgen van doelen. Bovendien moet de eenheid kunnen assisteren bij mogelijke aanvallen op deze doelen. Na een aanval kan de eenheid ingezet worden om de effectiviteit ervan te evalueren.
15

Beveiliging (omgeving, zone of route)

Binnen deze taak staat het verzorgen van een beveiligingsrol centraal. Hierbij gaat het over het algemeen over een statische actor op de grond of een bepaalde omgeving, zone of route. De focus hierbij ligt op informatie over bijvoorbeeld inkomende gevaren of veranderingen.
16

Creëren van situationeel bewustzijn en begrip

Binnen deze taak staat het verzamelen en verwerken van informatie centraal. Dit kan gebruikt worden voor het vergroten van het begrip en bewustzijn van een commandant. De informatie moet een compleet beeld schetsen van het slagveld of operatie.
17

Toezicht (omgeving, zone of route)

Hierbij dient de eenheid op een systematische manier de UAS in te zetten bij het observeren of toezichthouden op een bepaalde omgeving, zone of route. Door het gebruik van de sensoren kan informatie verzameld worden over bijvoorbeeld bijzondere gebouwen of personen.

Enquête maken                         

logo
De uitdagingen en kansen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Introductie voor vragen 18 t/m 36

In dit gedeelte van de enquête wil ik u vragen om aan te geven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. Gebruik de schaal van "helemaal oneens" tot "helemaal eens" om uw antwoord te geven.

18

Er is een hoge mate van bewustzijn over gegevensbescherming binnen onze eenheid.

Kies één antwoord
19

De AVG-compliance heeft ervoor gezorgd dat we niet realistisch hebben kunnen trainen. Dit gaat op dit moment ten koste van mijn inzetbaarheidsniveau als het gaat om daadwerkelijke inzet.

Kies één antwoord
20

De AVG-wetgeving is voor mij overzichtelijk, ik begrijp waardoor bepaalde compliance keuzes gemaakt dienen te worden.

Kies één antwoord
21

Op dit moment zijn we al bezig met de AVG-compliance op het gebied van innovaties zoals AI.

Kies één antwoord
22

Als de AVG-compliance op deze manier geïmplementeerd blijft worden, dan ben ik bang dat de eenheid niet het gewenste niveau kan bereiken.

Kies één antwoord
23

Er is een gebrek aan middelen en tools om AVG-compliance effectief uit te voeren.

Kies één antwoord
24

Onze eenheid heeft moeite met het up-to-date houden van de kennis over veranderende AVG-regelgeving.

Kies één antwoord
25

Door het naleven van de AVG zijn we beter voorbereid op toekomstige regelgeving en wetgeving.

Kies één antwoord
26

AVG-compliance heeft ons in staat gesteld om nieuwe technologieën en systemen te implementeren die onze operationele capaciteiten verbeteren.

Kies één antwoord
27

Door AVG-compliance hebben we de transparantie van onze gegevensverwerkingsprocessen kunnen verbeteren.

Kies één antwoord
28

Onze trainingsmogelijkheden die gericht zijn op de specifieke taken worden significant beïnvloed door de naleving van de AVG.

Kies één antwoord
29

Als ik vragen heb omtrent de AVG-compliance weet ik bij wie ik moet zijn (zowel intern als extern).

Kies één antwoord
30

Bij een gegevensbreuk waarbij (gevoelige) informatie is gelekt, weet ik precies wat ik moet doen.

Kies één antwoord
31

Ik ben van mening dat de kennis en kunde binnen de eenheid omtrent cyberbeveiliging vergroot moet worden.

Kies één antwoord
32

De huidige beveiliging van informatie is volgens mij voldoende.

Kies één antwoord
33

Wanneer de huidige AVG-maatregelen strikt worden uitgevoerd is de eenheid als nog instaat om de specifieke taken effectief te kunnen trainen.

Kies één antwoord
34

Onze eenheid heeft door AVG-compliance een concurrentievoordeel behaald op andere (inter) nationale eenheden.

Kies één antwoord
35

De snelle technologische ontwikkelingen maken het lastig om consistent AVG-compliant te blijven.

Kies één antwoord
36

Ik zou graag meer kennis en bewustzijn willen opdoen omtrent de onderwerpen AVG en privacy.

Kies één antwoord

Enquête maken                         

Bedankt voor het invullen van deze enquête!