.

Комунікації у командній роботі

Уважаемый господин или госпожа, пожалуйста, уделите несколько минут вашего времени, чтобы заполнить эту анкету.

Защищено
1

За шкалою від 1 до 10 оцініть загальну ефективність комунікації всередині команди.

2

Як часто члени команди активно прислухаються до думки один одного під час обговорення?

Выберите один ответ
3

Чи існують налагоджені канали зв'язку для обміну важливими оновленнями та інформацією?

Выберите один ответ
4

Наскільки добре члени команди вкладають свої унікальні навички та досвід у командні проекти?

Выберите один ответ
5

Наскільки комфортно ви почуваєтеся, надаючи конструктивний зворотний зв'язок своїм товаришам по команді?

Выберите один ответ
6

Наскільки добре керівник команди справляється з конфліктами та заохочує їх вирішення?

Выберите один ответ
7

Як часто колектив відзначає індивідуальні та колективні досягнення?

Выберите один ответ
8

Чи відчувають члени команди належну підтримку у своєму особистому та професійному зростанні?

Выберите один ответ
9

За шкалою від 1 до 5, наскільки ви задоволені загальним рівнем співпраці в команді?

Выберите один ответ
10

Як ефективна командна робота позитивно вплинула на продуктивність і результати команди?