.

dotazník na zistenie obľúbenosti módnej značky žiakov 8.B v

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Móda
1

Máš rád módu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Najviac nakupuješ vo:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Tvoja obľúbená značka:

príklad: Nike,Adidas...
4

Zoraď tieto značky od najlepšej po najhoršiu

Presunutím položiek zmeňte ich poradie
5

Keby si máš vybrať jednu značku, ktorú budeš nosiť do konca života, aká by to bola?