Termín jednání Shromáždění regionálních partnerů MAS Třeboňsko

Dobrý den,


na základě rozhodnutí Výboru SCLLD zasílám anketu k určení termínu jendání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.

Spustit dotazník teď