Návykové látky - Ústecký kraj

Dobrý den,

rád bych vás požádal, abyste věnovali pár minut k vyplnění anonymního dotazníku, který se týká užívání návykových látek u žáků osmých a devátých tříd základní školy v Ústeckém kraji. Data shromážděná pomocí tohoto dotazníku budou použita v mé bakalářské práci při studiu na ČVUT - Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, jejímž cílem je zjistit zkušenosti žáků s návykovými látkami, motivaci k jejich užívání a kterých programů, přednášek či diskusí primární prevence užívání návykových látek se v rámci školní docházky zúčastnili. Výsledky tohoto dotazníkového šetření nebudou spojovány s konkrétními žáky. Vyplňte ho každý samostatně, sám za sebe, aby výsledky byly co nejpřesnější a odpovídající reálnému stavu.

Děkuji

Jiří Hataš

Spustit dotazník teď