test

Vážený pane řediteli (kolegové),

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na mé bakalářské práci. Studuji kombinovanou formou Fakultu tělesné kultury UP v Olomouci obor aplikované pohybové aktivity. V rámci výzkumu analyzuji kvalitu a dostupnost sportovních zařízení na základních školách pro sluchově postižené. Součástí průzkumu je snaha o zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy a sportovní aktivity žáků. Žádám Vás o zpětnou vazbu prostřednictvím krátké ankety. Tato anketa se zaměřuje na kvalitu a dostupnost sportovišť na Vaší škole.

Rovněž monitoruje délku praxe pedagogů TV na školách. Vaše odpovědi mi pomohou zjistit korelaci mezi sportovišti, zkušenostmi pedagogů a výsledky jednotlivých škol na Celostátních sportovních hrách sluchově postiženého žactva.

Prosím o přeposlání ankety učitelům tělesné výchovy.

Děkuji Vám za Vaši zpětnou vazbu.


Jan Penk

učitel TV

SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

E-mail: j.penk.bd14@seznam.cz

Spustit dotazník teď