Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders, 


Mijn naam is Sterre Rond en ik ben stagiair bij de Ambelt, veldhoek 2. Voor een schoolopdracht doe ik onderzoek naar jullie tevredenheid. 


Zouden jullie de onderstaande vragen willen invullen. De enquête is anoniem. 

Enquête starten