.

Tusen Trädgårdar 2024

Tack för att du vill dela med dig av dina erfarenheter från årets Tusen Trädgårdar!

Alla svar är anonyma

Säkrad
1

Har du tidigare besökt trädgårdar i samband med Tusen Trädgårdar?

Välj ett svar
2

Har du tidigare öppnat upp din egen trädgård vid Tusen Trädgårdar?

Välj ett svar
3

Hur många trädgårdar besökte du under dagen?

Välj ett svar
4

Hur transporterade du dig mellan trädgårdarna?

Välj ett eller flera svar
5

Vad har det gett dig att hälsa på i andra trädgårdar under evenemanget?

6

Skulle du kunna tänka dig att öppna upp din egen trädgård för besökare under kommande Tusen Trädgårdar?

Välj ett svar
7

Vad ger du för helhetsbetyg för Tusen Trädgårdar 2024?

Välj ett svar
8

Är det något du vill tillägga?