.

Kriminalita- Plzeňský kraj

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Byl/a jste někdy přímým účastníkem trestného činu v Plzeňském kraji?

Vyberte jednu odpověď
2

Pokud ano.. Kde? A o jaký trestný čin se jednalo?

3

Stal se ve Vašem okolí nějaký trestný čin?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud ano..Kde? A o jaký trestný čin se jednalo?

5

Myslíte si, že je více kriminality v části Plzeň- město či Plzeň- venkov?

Vyberte jednu odpověď