Dopady inflácie na zamestnancov v Slovenskej republike

Dobrý deň,

som študentkou druhého ročníka inžinierskeho štúdia na fakulte Sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V praktickej časti mojej diplomovej práce na tému „Možnosti riešenia negatívnych dopadov inflácie na zamestnancov v Slovenskej republike“ sa venujem analýze celkových dôsledkov zmien v spotrebiteľskom správaní produktívno-pracujúcej spoločenskej vrstvy obyvateľov v dôsledku zvyšovania cien tovarov

a služieb.

Cieľom dotazníka je zistiť aktuálnu situáciu v danej problematike, a na základe odpovedí respondentov navrhnúť možnosti, ako efektívne riešiť dôsledky inflácie, a tým zjednodušiť spotrebiteľom zložitejšiu životnú situáciu.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede budú použité a spracované výhradne na akademický účel.

Vopred ďakujem za Vašu ochotu a Váš čas. 😊

Spustiť dotazník