Konsultacje w ramach aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych oraz oszczędności w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD wzrośnie o 940 tys. zł (budżet LSR będzie wynosił 9 490 000 zł). To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (przeprowadziliśmy 15 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy 99 wniosków, spośród których 35 beneficjentów podpisało umowy na łączną kwotę 5 360 769,45 zł, zorganizowaliśmy 22 spotkania informacyjno-promocyjne/szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe będą mogły być przeznaczone jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „RAZEM”.

Ponad to LGD dysponuje oszczędnościami w ramach aktualnego budżetu (po zrealizowaniu wszystkich wskaźników) w kwocie około 345 tys. zł, które można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w LSR.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o pomoc w określeniu działań, na które powinny zostać przeznaczone otrzymane dodatkowe środki (940 tys. zł) oraz posiadane oszczędności (około 345 tys. zł). Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam zaplanować ich przeznaczenie w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i pomoc w zaplanowaniu wydatkowania dodatkowych środków finansowych oraz oszczędności w LSR LGD „RAZEM”!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Sylwia Romańska-Węzik - Prezes Zarządu

Mieszkam w gminie (osoba fizyczna)/ Mam siedzibę w gminie (osoba prawna):
Wymagana odpowiedź

Na jakie działania powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w kwocie 940 tys. zł:
Wymagana odpowiedź

Na jakie działania powinny zostać przeznaczone oszczędności z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w kwocie około 345 tys. zł:
Wymagana odpowiedź