.

Používání mobilních telefonů ve škole

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Přejete si regulované používání mobilních telefonů ve škole žáky o přestávkách?

Vyberte jednu odpověď