Cena Michala Velíška

Vážení, chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění anonymního dotazníku. Výsledky budu použity pro bakalářskou práci. Toto šetření se týká konkrétního projektu Cena Michala Velíška dále jen CMV. Cílem šetření je zjištění informací o povědomí mezi občany a udržitelností tohoto konkrétního projektu. Děkuji za spolupráci

Spustit dotazník teď