Jak jsme ochotní zvýšit svou bezpečnost v zaměstnání

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Výsledek tohoto dotazníku bude sloužit jako podklad pro přijetí opatření za účelem nastavení nových opatření k minimalizaci možného ohrožení zaměstnanců a návštěvníků úřadu agresorem.

Dotazník je zaměřen na tři okruhy otázek.

Specifikací respondenta, jak vnímáte bezpečnost ve svém zaměstnání a zda jste ochotni přispět ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti.


Spustit dotazník teď