Skúsenosti a poznatky študentov učiteľstva s absolvovaním pedagogickej praxe vo výchovno-vzdelávacom procese

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník