Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Prieskum k PHSR 2020 - 2027 (obyvatelia)

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení občania.

Obec Dojč pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dojč na roky 2020 - 2027 (ďalej "PHSR").

Dokument má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, o budúcnosť svojich obyvateľov. Schválením PHSR získa obec nástroj na aktívne riadený rozvoj založený na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasne stanovené priority umožnia realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii.

Obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu, zapojenie sa do dotazníkového prieskumu a Vašu aktívnu účasť na príprave PHSR obce Dojč. Dotazníkový prieskum je anonymný a získané informácie budú použité výlučne pre potreby spracovania PHSR.

Ďakujem za váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.