Vnímaná profesijná zdatnosť a emocionálna inteligencia učiteľov pre primárne vzdelávanie

Milé učiteľky/milí učitelia,

prosím Vás o vyplnenie dvoch dotazníkov, ktoré Vám zaberie cca 15 minút.

Dotazníky vypĺňate anonymne, prosím Vás len o uvedenie nasledujúcich informácií:

Spustiť dotazník