Profesionálna komunikácia zdravotníckeho záchranára s pacientom

V rámci písania bakalárskej práce na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore urgentnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave sa venujem analýze problematiky Profesionalnej komunikácie zdravotníckeho záchranára s pacientom. Obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka. Chcem vás poprosiť, aby ste dotazník vyplnili pravdivo. Získané informácie budú použité výlučne pre potreby mojej práce. Za váš čas a vyplnenie dotazníku vopred ďakujem.


Spustiť dotazník