Azylová politika v podmienkach SR

Dobrý deň,


na účely mojej diplomovej práce Vás poprosím venovať pár minúť vyplneniu tohto dotazníka.

Vaše odpovede mi veľmi pomôžu pri skúmaní súčasného stavu azylovej politiky na Slovensku.

Spustiť dotazník