Spotrebiteľské správanie na trhu s biologickým pivom

Dobrý deň

Ďakujeme, že sa rozhodli zapojiť do nášho prieskumu. Tento dotazník je súčasťou diplomovej práce týkajúcej sa výskumu spotrebiteľského správania na trhu s biologickým pivom. Vaše odpovede sú pre nás veľmi cenné. Prosíme o vašu úprimnosť a otvorenosť pri vyplňovaní.

Spustiť dotazník