.

Dotazník spätnej väzby od zamestnancov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Máte záujem zúčastňovať sa mimopracovných aktivít?

Vyberte jednu odpoveď
2

Voľba preferovaného času pre mimopracovné aktivity?

Vyberte počet hviezdičiek odpovedajúci Vášmu preferovanému času (1 hviezdička - slabé, 10 hviezdičiek - veľmi dobré)
3

Prečo sa nerozhodujete zúčastňovať mimopracovných aktivít?

Zadajte odpoveď
4

Akú by ste videli úlohu mimopracovných aktivít vo firme?

Zadajte odpoveď
5

Akými témami by ste boli najviac motivovaní sa zaoberať voľnočasovými aktivitami?

Zadajte odpoveď
6

Aké konkrétne aktivity by ste radi mali možnosť vykonávať ako súčasť mimopracovných iniciatív?

Zadajte odpoveď
7

Ako by podľa Vás mali byť zamerané mimopracovné aktivity pre zamestnancov?

Zadajte odpoveď
8

Aký je Váš názor na súčasnú ponuku mimopracovných aktivít vo firme?

Zadajte odpoveď
9

Aký typ aktivít by Vás najviac motivoval zúčastňovať sa mimo pracovných povinností?

Zadajte odpoveď
10

Aké benefity vidíte v zúčastňovaní sa mimopracovných aktivít?

Zadajte odpoveď