Bachelorproef - vochtbalans

Geachte deelnemer,

Hartelijk dank voor uw deelname aan mijn bachelorproef over de opvolging van de vochtbalans bij patiënten die een postoperatieve ileostoma hebben.

Deze anonieme enquête (invultijd: 10-15 min) beoogt de praktijk te belichten en knelpunten te identificeren. Beantwoord de vragen op basis van uw eigen kennis en ervaring, zonder externe bronnen te raadplegen.

Uw input is van onschatbare waarde.

Met vriendelijke groeten,

Vanermen Pieter

Enquête starten