.

Crisiscommunicatie diskwalificatie Joost Klein Eurovisie Songfestival

Hallo,

Allereerst wil ik je alvast bedanken voor je deelname aan deze enquête. Ik ben een schakelstudent Communicatiewetenschappen aan de VUB. Voor mijn examenopdracht voor het vak Corporate Communication doe ik onderzoek naar crisiscommunicatie* rondom de diskwalificatie van Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival.

*crisiscommunicatie binnen een organisatie houdt in dat men strategisch gebruik maakt van woorden en acties om informatie en betekenis te sturen tijdens een crisissituatie. Door als crisismanager snel en correct te reageren, kunnen de negatieve gevolgen van een crisis voorkomen of beperkt worden. Dit is belangrijk aangezien een crisis mogelijks schade kan toebrengen aan belanghebbenden en/of de organisatie zelf (Gephart, Jr. et al., 2018).

Jouw mening en ervaringen zijn van grote waarde voor mijn onderzoek en zullen helpen om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de communicatie rond dit incident.

De enquête bestaat uit enkele korte vragen en zal ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Alle antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.Alvast bedankt voor je medewerking!


Groetjes,

Hanne Logist 

Beveiligd
1

Hoe oud ben je?

2

Wat is je geslacht?

Kies één antwoord
3

Ken je Joost Klein?

Kies één antwoord
question image
4

Ben je fan van het Eurovisie Songfestival?

Kies één antwoord
5

Heb je gekeken naar het Eurovisie songfestival?

Kies één antwoord
6

Ben je op de hoogte van de diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival? (Indien ja, hoe ben je op de hoogte gebracht over de diskwalificatie? Is dat via sociale media, het nieuws, via vrienden of collega's, ...)